ข้อมูลดีเลย์ 15 นาที และแสดง 6 เดือน ถ้า Login จะสามารถดูได้ 2 ปี ถ้าเป็น Real User จะสามารถเล่นได้ไม่จำกัด
ALL SET MAI IND CUR
1D 1 D 1 W 1 Mo 1 Min 3 Min 5 Min 10 Min 15 Min 30 Min 1 Hour 2 Hour 4 Hour Display Chart Style Candle Bar Colored Bar Line Hollow Candle Mountain Baseline
Heikin Ashi
Kagi
Line Break
Renko
Range Bars
Point & Figure
Timezone
Change Timezone
Themes New Theme
Studies Current Studies
Clear All
Events News : set.or.th News : settrade.com Dividend Board B/S Big Lot Enable
TV
Crosshair Info Draw Volume Analysis Ranking Tool
Select Tool None Clear Drawings Measure Annotation Callout Channel Continuous Doodle Ellipse Fibonacci Fib Arc Fib Fan Fib Time Zone Gartley Horizontal Line Pitchfork Ray Rectangle Segment Shape - Arrow Shape - Check Shape - Cross Shape - Focus Shape - Heart Shape - Star Vertical
None
Axis Label:
I
B
12px 8 10 12 13 14 16 20 28 36 48 64 Default Default Helvetica Courier Garamond Palatino Times New Roman
Undo Redo
( )
Volume

Enter value and hit "Enter"

Enter value and hit "Enter"

Enter value and hit "Enter"

Enter value and hit "Enter"

Enter box size and hit "Enter"

Enter reversal and hit "Enter"

or

Auto Select
Edit Settings...
Delete Study

StudySave

Create Custom Theme

Candle Color Candle Wick Candle Border Line/Bar Chart Mountain Color Background Grid Lines Date Dividers Axis Text
Save

Choose Timezone

To set your timezone use the location button below, or scroll through the following list...

Use My Current Location
(Scroll for more options)

Loading...

Mutualfund

Seq. Asset
before Login
before Login
before Login
before Login

Loading...
สแกนหุ้น โปรแกรมสแกนหุ้น

สแกนหุ้น โปรแกรมสแกนหุ้น

รายการ scan SET MAI WARRANT
MACD ตัดขึ้น 39 8 5
MACD ตัดลง 1 2 0
MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 8 1
MACD ตัดลงต่ำกว่า 0 2 0
รายการ scan SET MAI WARRANT
RSI(14) ต่ำกว่า 30 39 8 5
RSI(14) สูงกว่า 70 1 2 0
รายการ scan SET MAI WARRANT
STO(9) ต่ำกว่า 20 39 8 5
STO(9) สูงกว่า 80 1 2 0
STO(9) ตัดขึ้นเหนือ Signal 1 2 0
STO(9) ตัดลงต่ำกว่า Signal 1 2 0
รายการ scan SET MAI WARRANT
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 5 ขึ้น 39 8 5
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 10 ขึ้น 1 2 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 35 ขึ้น 1 2 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 45 ขึ้น 1 2 0
กราฟแท่งเทียนตัด EMA 200 ขึ้น 1 2 0
รายการ scan SET MAI WARRANT
Daily Range Straddle Upper Band 39 8 5
Daily Range Straddle Lower Band 1 2 0
รายการ scan SET MAI WARRANT
200% Spike in Volume 39 8 5
300% Spike in Volume 1 2 0
500% Spike in Volume 1 2 0
Result 0
Custom Scan
Active Condition
Result 0 / 0
before Login
before Login